ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa